دسته بندی: رنگ تاتو ریچ آمریکا

رنگ تاتو ریچ آمریکا
رنگ تاتو

رنگ تاتو ریچ امریکا

رنگ تاتو rich یکی از بهترین رنگ های مخصوص میکروبلیدینگ در بازار تاتوکاران رنگ تاتو ریچ امریکاست. پایه این رنگ آب است و پیگمنت رنگی

ادامه مطلب »